LATECOERE ČESKÁ REPUBLIKA

Prezentace

STOLETÁ HISTORIE

Pražský závod s bohatou historií se pod vlajku Latecoere připojil v roce 2000. Je to jeden z mála závodů leteckého odvětví, jehož know-how obrábění obtížně obrobitelných kovů a povrchových úprav uznávají přední světoví výrobci letadel.

Závod Letov byl založen v roce 1918 a od konce první světové války se zde vyráběla letadla. Po druhé světové válce Letov své zkušenosti přenesl do licenční výroby vojenských letadel a také do výroby křídel sovětských letounů MiG-19 a MiG-21. Největší rozmach zažíval český závod v 50. až 80. letech, kdy zaměstnával kolem 2500 lidí. Na základě svých bohatých zkušeností také Letov v 60. letech zahájil vývoj a poté i výrobu simulátorů letu. Na počátku 90. let začal podnik pracovat pro konsorcium Airbus a vyráběl nouzové dveře pro letoun A321. Zhroucení východního bloku v 90. letech však mělo na závod nepříznivý dopad. Letov se rozdělil na několik částí, které byly privatizovány, a největší z nich, jež byla zaměřena na obrábění, povrchové úpravy a montáž, odkoupila společnost Latecoere.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Skupina Latecoere do českého závodu významně investovala. Velká část provozů prošla rekonstrukcí a vznikly také nové výrobní prostory. Postupem času byla zahájena montáž pasažérských dveří letounu A320, A380 a kompletního sortimentu dveří pro letouny Embraer 170/190.  Nyní se závod specializuje na výrobu dílů z obtížně obrobitelných kovů, hliníkových slitin a kompozitů, navíc zajišťuje také povrchové úpravy dílů pro ostatní závody nadnárodní skupiny Latecoere. Vedle této, v rámci skupiny úzce specializované činnosti, letňanský závod Latecoere zajišťuje výrobu a montáž dveří do kompletní modelové řady výrobce letadel Dassault.

V závodě aktuálně pracuje přes 420 zaměstnanců.

V nedávné době závod investoval do dvou plně automatizovaných linek na povrchovou úpravu a každoročně modernizuje strojní park nákupem výkonných víceosých obráběcích center.

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

 

JEDINEČNÁ PRAXE

Závod se zaměřuje zejména na výrobu kovových dílů, výrobu dílů z kompozitních materiálů, obrábění vysokopevnostní oceli, titanu a hliníkových slitin a dále na povrchovou úpravu leteckých dílů. Výrobní i kontrolní procesy jsou certifikovány předními světovými výrobci dopravních letadel. Díly vyrobené v Latecoere Česká republika procházejí řadou výrobních operací od dělení materiálů přes obrábění, tváření, konečnou úpravu a montáž až po kontrolu hotových výrobků.

Kariéra

VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ RŮST

Latecoere Česká republika klade zásadní důraz na vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Nezaměřuje se pouze na technická a odborná témata, ale podporuje i specializované kurzy a manažerské vzdělávací programy. Skupina také podporuje interní vzdělávání a odborné vedení.

V Latecoere má každý zaměstnanec možnost kariérního růstu. Rozvoj každého jedince však závisí na jeho výkonu, motivaci, ochotě rozvíjet se a aktivně se podílet na vlastních i mezinárodních projektech.

Každý zaměstnanec se může přihlásit do výběrového řízení na určitou pracovní pozici. Každoročně probíhá tzv. roční hodnocení zaměstnanců, v němž se zaměstnanec také může vyjádřit ke kariérnímu růstu. Díky tomuto systému jsou ve vedoucích pozicích zaměstnanci, kteří svou pracovní kariéru spojili se společností Latecoere.

Jaké profily u nás najdou uplatnění?

STUDENTI: Umožníme vám seznámit se s firemními procesy, lépe pochopit praktickou stránku nabytých teoretických znalostí a poznat firemní kulturu. Také nabízíme naši pomoc při vypracování prací (bakalářských, magisterských a disertačních) na společná témata.

• ABSOLVENTI: Dáváme vám příležitost získat praxi přímo v našem podniku. V případě oboustranného zájmu nabízíme nejlepším praktikantům pracovní poměr. Pro nás je tato spolupráce základem navázání dlouhodobých vztahů a výchovy nových špičkových odborníků.

• ODBORNÍCI: Latecoere Česká republika patří mezi přední společnosti působící v leteckém průmyslu. Jako specialista v tomto oboru zaměstnává a vyhledává špičkové odborníky z různých, nejen technických oblastí.

VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Z kontrolora manažerem oddělení

Tomáš Šindelář

Ve společnosti Latecoere jsem začal pracovat jako stážista v posledním roce studia. Školu jsem zakončil úspěšnou obhajobou diplomové práce, která popisovala tok materiálu v obrobně závodu Latecoere a navrhovala jeho optimalizaci.
V roce 2011 jsem nastoupil na pozici kontrolora. Po roce jsem se stal technikem mechanické laboratoře. Za další rok jsem se již vypracoval na pozici vedoucího mechanické laboratoře a v této funkci jsem setrval dalších 5 let.
Práce v tomto oddělení mi umožnila seznámit se se vším, co jsem do té doby znal jen z teorie, a profesně mne významně posunula. Na pozici jsem byl odpovědný za provádění auditů pro kvalifikace zvláštních procesů – tedy procesů, kdy zákazník ověřuje, zda vyrábíme podle jeho požadavků.
V roce 2018 jsem přijal další velkou výzvu – vedení oddělení Povrchových ochran. Oddělení je klíčovým pracovištěm pro celou skupinu Latecoere, zaštiťuje totiž poslední operace prvovýroby. Každá negativní změna v produktivitě nebo kvalitě práce oddělení se ihned projeví na dodávkách zákazníkům – montážním linkám po celém světě. Mým hlavním úkolem bylo zejména zajistit zdroje pro kolegy tak, aby se mohli plně soustředit na vysoce odbornou výrobu. Chtěl jsem oddělení také proměnit v silného partnera pro všechny zákazníky, kteří budou moct vsadit na naše schopnosti, což se také po několika letech podařilo.
Aktuálně působím na pozici manažera oddělení Povrchových ochran. Tato pozice mi dovoluje pravidelně diskutovat s ředitelem závodu o situaci našeho oddělení a vytvářet strategii pro dlouhodobou udržitelnost výroby.
Jsem rád, že mohu být součástí týmu, který vyrábí díly pro letecký průmysl na nejvyšší úrovni.

Mám radost z týmu lidí, se kterým pracuji

Martin Berg

Celý můj profesní život je spojen s naší firmou. Do společnosti Latecoere jsem nastoupil v roce 1989. Nejprve jsem řídil tým kontroly provozu obrábění, následně jsem zastřešoval celý tým kvality, zahrnující procesy obrábění, povrchových ochran, montáží a dodavatelské kvality. V polovině 90. let jsem se stal odpovědným za kvalitu v rámci nového výrobního programu nouzových dveří Airbus A321. Výrobu jsme realizovali ve spolupráci s firmou Eurocopter, což mi dalo příležitost dostat se do úzkého kontaktu s nejmodernějšími technologiemi, procesy a samozřejmě standardy v oblasti letecké výroby.
S nástupem nového tisíciletí přišla další výzva – vstup závodu Letov do skupiny Latecoere. Díky masivním investicím jsme v řadě výrobních procesů začali v podstatě od začátku. Jedním z prvních projektů byla stavba nového pracoviště povrchových ochran, kde jsem byl zodpovědný za kvalifikace všech zvláštních procesů podle požadavků firem Airbus, Dassault, Eurocopter, Embraer a Boeing. Po dokončení procesu kvalifikací jsem byl jmenován vedoucím provozu povrchových ochran a laboratoří.
V roce 2005 se rozhodlo o výstavbě centra kompozitní výroby podle požadavků společnosti Boeing pro nově vyvíjený typ letounu B787. Společně s týmem specialistů z koncernové centrály v Toulouse jsme tři roky připravovali zcela nové pracoviště (včetně projektu a výstavby nové výrobní haly) pro výrobu kompozitních dílů, a to se všemi kontrolními metodami (včetně unikátního ultrazvukového skenovacího zařízení). Po úspěšném získání procesních kvalifikací byla zahájena výroba ověřovacích sérií a zároveň jsme rozšířili naše portfolio zákazníků o armádní program Airbus A400M.
Od roku 2008 jsem vedl středisko montáží, které v sobě integrovalo povrchové ochrany montážních celků, kontrolu, logistiku a technologii. Získal jsem tak další zkušenost a v praxi jsem si ověřil pozici „být v přímém kontaktu se zákazníkem“. To považuji za jednu z nejužitečnějších profesních a osobních zkušeností. Během několika let jsme s mým týmem dokázali dodávat kompletní dveře pro civilní letouny A320, A380, Embraer či Falcon a strukturní sestavy rámu skříní pro řídicí systémy letounu A400M a A380. Jednoznačným vrcholem naší práce byla stavba zcela nové montážní linky pro dveře A320, kde jsme integrovali pro nás novou technologii automatického nýtování. Pro tuto operaci jsme vyvíjeli ve spolupráci s francouzským dodavatelem a zástupci Airbus nový typ stroje.
Od konce roku 2021 jsem zodpovědný za vedení provozu obrábění. Jsem rád, že jsem měl a mám možnost podílet se na mnoha změnách v naší společnosti. A především, že jsem součástí týmu skvělých profesionálů, kteří vědí, co chtějí, a tvrdě na naší společné budoucnosti pracují.

Předávání zkušeností z praxe

Tomáš Jenista

Do závodu jsem nastoupil v roce 1984. Tehdy jsem ještě pracoval na prvních dvou- až tříosých NC strojích, které tehdy byly nově zaváděny do výroby. Vyráběli jsme na nich díly pro stroje L-39, L-139 a L-159.
V roce 1992 pozvolna končila výroba L-39 a začala éra zavádění nových CNC obráběcích center a fréz do výroby. Podílel jsem se proto na odlaďování výrobních programů nových dílů pro firmu Eurocopter, přebíral a rozjížděl jsem nová soustružnická centra.
Významná změna přišla s rokem 2014, kdy jsem nastoupil do HR oddělení, kde vznikalo nové školicí středisko třískového obrábění. Během krátké doby se nám podařilo zajistit prostory, vybavení zámečnické dílny a pořídili jsme nový simulátor Mazak Integrex T-200.
Účastnil jsem se náboru nových zaměstnanců, přijímacích pohovorů pro pracoviště obrobny, montáží, CPC a galvanovny. Spolupracoval jsem se školami a zajišťoval praxi studentů na strojích. Na starosti jsem měl také prezentaci firmy ve školách, na veletrzích a leteckých akcích. Zajišťoval jsem periodické přeškolování zvláštních procesů.
V roce 2020 jsme kvůli pandemii koronaviru museli zrušit školicí středisko. Vrátil jsem se tak zpět do výroby, opět jako operátor CNC stroje. I nadále však pomáhám s náborem zaměstnanců a pohovory s novými uchazeči o práci v naší firmě.

Kontakt

Latecoere Czech Republic, s. r. o.

Beranových 65, Praha 19900

+420 735 933 097

kariera@latecoere.aero

IČO: 26131820

DIČ: CZ26131820

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72975 .

Datová schránka: 4m58hcp

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Zastávka Toužimská: autobus č. 201 z konečné stanice metra C Letňany (směr Bakovská, Kbely) – pozor, zastávka Toužimská je „na znamení“. Zastávka Toužimská je přímo u zadního vjezdu do areálu LETOV, kde sídlí i naše společnost LATECOERE Czech Republic s.r.o.
Zastávka Rychnovská: autobus č. 158 ze stanice metra B Vysočanská (směr Čakovice, Miškovice). Zastávka Rychnovská je u hlavního vjezdu do areálu LETOV z ulice Beranových – nutné projít pěšky celá areál.
Směr Prosek a Letňany, na světelné křižovatce u PVA doprava do ulice Beranových, dále ulicí Toužimská směr Kbely, projet zadním vjezdem do areálu LETOV. Hned za ním je nalevo naše vlastní vrátnice, u které je parkoviště pro návštěvy.

See more