LATECOERE ČESKÁ REPUBLIKA

Prezentace

STOLETÁ HISTORIE

Pražský závod s bohatou historií se pod vlajku Latécoère připojil v roce 2000. Je to jeden z mála závodů leteckého odvětví, jehož know-how obrábění tvrdých kovů a povrchové úpravy uznávají přední světoví výrobci letadel.

Závod Letov byl založen v roce 1918 a od konce první světové války se zde vyráběla letadla. Po druhé světové válce Letov své zkušenosti přenesl do licenční výroby vojenských letadel a také do výroby křídel ruských stíhacích letounů MiG-19 a MiG-21. Největší rozmach zažíval český závod v 50. až 80. letech, kdy zaměstnával na 2500 zaměstnanců. Na základě těchto svých bohatých zkušeností také Letov v 60. letech zahájil vývoj a poté i výrobu simulátorů letu. Na počátku 90. let začal podnik pracovat pro Airbus a vyráběl nouzové dveře pro A321. Zhroucení východního bloku v 90. letech však mělo na závod dopad. Závod se rozdělil na několik částí, které byly privatizovány a jednu z nich odkoupila společnost Latécoère.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI

Skupina Latécoère do českého závodu významně investovala a další investice probíhají i v současnosti. Velké části provozů prošly rekonstrukcí, vznikly také nové výrobní prostory. Nyní se závod specializuje na výrobu dílů z obtížně obrobitelných kovů, hliníkových slitin a kompozitních materiálů, provádí také povrchové úpravy dílů, jak pro svoje zákazníky, tak i pro ostatní závody nadnárodní skupiny Latécoère. Vedle této v rámci skupiny specializované činnosti letňanský závod Latécoère zajišťuje výrobu a montáž dveří do několika typů obchodních letadel Dassault.

V závodě aktuálně pracuje přes 425 zaměstnanců.

V nedávné době závod investoval do dvou plně automatizovaných linek na povrchovou úpravu a každoročně investuje do nákupu výkonných víceosých obráběcích center.

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

 

JEDINEČNÁ PRAXE

Závod se zaměřuje zejména na výrobu kovových dílů, výrobu dílů z kompozitních materiálů, povrchovou úpravu, montáž a má zaveden robustní systém řízení kvality. Výrobní i kontrolní procesy jsou certifikovány předními světovými výrobci dopravních letadel. Díly vyrobené v Latécoère Česká republika procházejí řadou výrobních operací počínaje dělením materiálů, přes obrábění, tváření, konečnou úpravu až po montáž a finální kontrolu hotových výrobků. Důležitou součástí výrobního procesu jsou funkční zkoušky všech vyrobených dveří na speciálních zkušebních stendech.

Kariéra

VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ RŮST

Latécoère Česká republika klade zásadní důraz na vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Nezaměřuje se pouze na technická a odborná témata, ale podporuje i jazykové kurzy a manažerské vzdělávací programy. Skupina také podporuje interní vzdělávání a odborné vedení.

V Latécoère má každý zaměstnanec možnost kariérního růstu. Rozvoj každého jedince však závisí na jeho výkonu, motivaci, ochotě rozvíjet se a aktivně se podílet na vlastních i mezinárodních projektech.

Vnitrofiremní burza práce, ve které se uveřejňují všechna volná místa, dává každému možnost vyjádřit svůj zájem a zúčastnit se výběrového řízení. Díky tomuto systému jsou ve vedoucích pozicích zaměstnanci, kteří svou pracovní kariéru spojili se společností Latécoère.

Jaké profily u nás najdou uplatnění?

STUDENTI: Umožníme vám seznámit se s firemními procesy, lépe pochopit praktickou stránku nabytých teoretických znalostí a poznat firemní kulturu. Také nabízíme naši pomoc při vypracování prací (bakalářských, magisterských a dizertačních) na společná témata.

• ABSOLVENTI: Dáváme vám příležitost získat praxi přímo v našem podniku. V případě oboustranného zájmu nabízíme nejlepším praktikantům pracovní poměr. Pro nás je tato spolupráce základem navázání dlouhodobých vztahů a výchovy nových špičkových odborníků.

• ODBORNÍCI: Latécoère Česká republika patří mezi přední společnosti působící v leteckém průmyslu. Jako specialista v tomto oboru zaměstnává a vyhledává špičkové odborníky z různých, nejen technických oblastí.

VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Příběh Vráti

Vystudoval jsem obor Letecký mechanik - Mechanik opravář pro letadla na Střední škole letecké a v ýpočetní techniky Odolena Voda. Do LATECOERE Czech Republic jsem nastoupil na pozici Operátor výroby na montážní linku Embrear.
Po šesti letech praxe na výrobní lince a po několikaměsíčním zapracování v mateřské společnosti ve francouzském Toulouse jsem se stal mistrem celého pracoviště pro výrobu všech dveří Embraer 170, 175, 190, 195. V této pozici mám na starosti řízení skupiny 40 pracovníků a koordinaci výroby s Oddělením logistiky, technologie a Oddělením kontroly montáží. Práce s lidmi, kde můžu uplatnit své technické a organizační znalosti a dovednosti mne velmi baví. Největším mým koníčkem jsou motocykly a vše kolem nich.

Příběh Tomáše

Do společnosti Latécoèrejsem nastoupil jako stážista v posledním roce studia oboru Výrobní inženýrství na ČVUT. Během stáže byla mým úkolem tvorba kontrolní dokumentace pro montážní linku A320. Studium jsem zakončil obhajobou diplomové práce, která popisovala tok materiálu v naší společnosti mezi obrobnou a rozměrovou kontrolou dílů.
Po studiu jsem nastoupil do stálého pracovního poměru do Oddělení kontroly montáží jako kontrolor sestav dveří linky A320. Částečně jsem také působil jako kontrolor lakovny.
Po dalším roce jsem se stal technikem mechanické laboratoře, a za 6 měsíců jejím vedoucím, kde jsem působil 5 let.
Činnosti laboratoře zahrnovaly mechanické a metalografické zkoušky vlastností hliníkových slitin a kompozitů, zkoušky odolnosti všech produkovaných povrchových ochran a zákaznické audity. V loňském roce mě potkala další výzva –vedení oddělení povrchových ochran.
Toto oddělení je klíčovým pracovištěm pro celou společnost, kdy na naší produktivitě závisí včasné dodávky koncovým zákazníkům.

Výkonnost oddělení je tedy zásluhou všech operátorů, kolegů z oddělení technologie a kontroly, kterých je v mém novém týmu dohromady téměř 100.

Baví mne, když vidím výsledek naší práce.

Kontakt

Poštovní adresa

LATECOERE Czech Republic s.r.o.

Beranových 65

Praha 9 – Letňany

199 02

Telefony

225 513 301 (Sekretariát ředitele)

225 512 767, 225 512 766 (Personální úsek)

Email

Pro personální záležitosti: jobs@latecoere.cz

Obecné informace: web@latecoere.cz

JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Zastávka Toužimská: autobus č. 201 z konečné stanice metra C Letňany (směr Bakovská, Kbely) – pozor, zastávka Toužimská je „na znamení“. Zastávka Toužimská je přímo u zadního vjezdu do areálu LETOV, kde sídlí i naše společnost LATECOERE Czech Republic s.r.o.
Zastávka Rychnovská: autobus č. 158 ze stanice metra B Vysočanská (směr Čakovice, Miškovice). Zastávka Rychnovská je u hlavního vjezdu do areálu LETOV z ulice Beranových – nutné projít pěšky celá areál.
Směr Prosek a Letňany, na světelné křižovatce u PVA doprava do ulice Beranových, dále ulicí Toužimská směr Kbely, projet zadním vjezdem do areálu LETOV. Hned za ním je nalevo naše vlastní vrátnice, u které je parkoviště pro návštěvy.

popin mission title En See more